Bűnbánó Mária Magdolna Római Katolikus Plébánia Hivatal

 

Elmélkedések

Somogyvári Kaleidoszkóp - 2014-12-09 06:18:18

Somogyvári kaleidoszkóp!

 Prológus:

„A kaleidoszkóp, néhány szimmetrikusan elhelyezett tükör egy csőbe helyezve megsokszorozza az apró csillogó színes tárgyak képét. A kép a kaleidoszkóp forgatásával végtelen variációkban változtatható, innen az átvitt értelmű jelentés: színesen kavargó változások gyors egymásutánja. a jelenségre.”

(Szabad Enciklopédia)

Csendes Sándor József lelkipásztor vagyok. Megyésfőpásztorom Balás Béla Püspök Úr 2014. augusztus 1-vel helyezett Somogyvárra, hogy az ott élő Krisztus hívőkkel közösen építsük Isten Országát.

Egy csodálatos és eseménydús történelmi múlttal rendelkező községben, Szent László királyunk hagyatékát tovább gondozva, élő kövekként épüljünk a helyi és világ egyházba. Megköszönöm elődöm, Főtisztelendő Ungvárszki Imre plébános úr 17 éves áldozatkész szolgálatát, és mindazon lelkipásztoroknak, akik az elmúlt több mint 300 évben szolgálták a lelkek üdvösségét. Volt köztük szerzetes, kanonok, apát, esperes, plébános és káplán. Volt köztük ékes szólású, kiváló hitoktató, tudós doktor, buzgó imádságos lelkületű … . Isten tárháza végtelen.

1974 szeptember 16-án. születtem Nagykanizsán. Gyermekkorom Iharos faluhoz köt, ahol csodálatos éveket élhettem meg egyszerűségben, de annál nagyobb szeretetben. Tanulmányaimat Csurgón végeztem, ahol kiváló lelkipásztorok vettek körül. Fontos szerepet játszottak papi hivatásom kialakulásában. Mély benyomás tettek rám egyszerű és szeretetteljes életükkel. Zalaegerszegen érettségiztem, ahol egy esztendőig élvezhettem, a Ferences rend Mariánus tartományának vendégszeretetét. Az ott eltöltött idő, elmélyítette bennem a vágyat a papságra, Isten és az emberek szolgálatára. Teológiai tanulmányaimat Veszprémben fejeztem be. Kiváló professzorok társaságában készülhettem a papságra. 1998 szeptember 19-én szenteltek pappá. 1998-2001-ig. a kaposvári Székesegyház káplánja, 2001 július 1-től Zákányfalu plébánosa, majd 2005 április 4-től Mosdós plébánosa lettem, egészen 2014 augusztus elsejéig.

„ Somogyvári Ars Poetica”

Örömmel és jó szívvel jöttem Somogyvárra. Rövid, ittlétem alatt, megtapasztaltam a szeretetteljes emberi magatartást, az önzetlen áldozatos segítőkészséget. Mindez azt jelenti számomra, hogy itt jó emberek élnek, akikkel öröm a lelkipásztori szolgálat.  Jézus szavaival szeretnék az egyházközség és a falu papja lenni: Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Itt értettem meg, mit is jelent, hogy életem „senkinek sem a tulajdona, sőt a magamé sem. Isten a végtelen szeretet végle­gesen lefoglalta.”

A papköltő Puszta Sándor sorai jutottak eszembe: Ki hegyre megy című versében

KI HEGYRE MEGY...

Ki hegyre megy, annak kardok közt kell járni,

S odafönt a csúcson keresztnek kell állni.

Az jut csak oda fel, kit Isten keresztel;

De nem babérággal: tövissel, kereszttel.

Százezer kard éle fog szívébe vágni...
Mégse engedj, Uram, félúton megállni!

            Jézus Krisztus nem hivatalnoknak szánt. Nem is valami lovagregény lapjairól kilépő titokzatos magányos hősnek, hanem élő kőnek, hogy a hívők közösségével együtt beleépüljek Krisztus egyházába. Ott, ahol egykor Koppány vezér ősi vára ált, és seregeit vezényelte Szent István király és a Kereszténység ellen. Ott, ahol 1091-ben Szent László király Szent Egyed tiszteletére bencés apátságot alapított. Ott, ahol a Francia szerzetesek papnevelő intézetet és kulturális központot létesítettek. Ott, ahol Szent László királyunkat 1095-ben ideiglenesen eltemették. Ott, ahol a község 1224-ben városi rangot kapott. Ott, ahol a török hódoltság után, „Lehet rom, és lehet reménytelen: Virág nő rajta mégis: friss virág!” (Reményik Sándor, Romon virág) Ott, ahol 1745-ben újjászerveződik a plébánia és a Széchenyi család 1838-1843 ig. templomot épít, aminek 27. plébánosa vagyok. 

Epilógus:

Péter 1 levele 2, 4-7

4Őhozzá járultatok, az élő kőhöz, amelyet – bár az emberek elvetettek – Isten kiválasztott és megbecsült, 5és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. 6Ezért van benne az Írásban: Lám, kiválasztott, becses szegletkövet rakok le Sionban. Aki hisz benne, az nem vall szégyent. 7Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik …

Együtt, az üdvösség várományosai vagyunk.

Szeretettel és imádsággal: Sanyi atya, ker. esperes, somogyvári plébános

 

 
Új üzenet írása:
Neved:
Üzeneted:

Legfrissebb híreink:

  • Húsvéti Ételszentelés
    (2017-04-14) - Tovább
  • Feltámadási körmenet
    (2017-04-14) - Tovább
  • Nagyhét szertartásai
    (2017-04-14) - Tovább

Azonnal szeretne értesülni új híreinkről? Iratkozzon fel hírlevelünkre itt:

Vezetéknév:
Keresztnév:
E-mail cím:Látogatások száma összesen 9570, ebből 2941 db különböző IP címről léptek be 2014. december 9 óta

A weblapot készítette a ProgÜgy Kft.